Inlägg publicerade under kategorin Eko/krav/kemikal

Av jennahs - 1 juni 2018 16:37

Studie: Kungsörnens pasta har rekordhalter av kadmium – Så här trollar myndigheter och industri med din hälsa


DEBATT OCH PR-ANALYS. Svensk pasta från Kungsörnen innehåller rekordnivåer av den giftiga tungmetallen kadmium. Det visat en undersökning av 104 pastasorter som Livsmedelsverket utfört. Kadmium skadar njurar och försvagar skelettet. Höga halter har beräknats kosta staten miljardbelopp varje år skriver SvD idag.

Text och analys Torbjörn Sassersson, tidigare PR- och informationskonsult för svenska myndigheter och industrin. | Artikeln uppdaterad kl 12:35, 25 maj 2015

I undersökningen har pasta köpts in från både svenska och italienska matbutiker. I Sverige innehöll pasta och makaroner ett snitt på 0, 05 milligram kadmium per kg. Italiensk pasta innehöll 0,03. Rekordnivåerna fanns i Lantmännens varumärke Kungsörnen.


”Vi har så klart ambitionen att komma längre ner, det är viktigt. Vi vill inte tillföra mer kadmium till våra konsumenter än nödvändigt så givetvis vill vi komma ner i halterna”.

 

Att ett företag säger att de har ambitioner på att utföra något brukar i klarspråk betyda att de kommer att göra inga eller halvengagerade försök att – som i det här fallet – minska hälsoriskerna för befolkningen. Claes Johansson vet nämligen varifrån kadmiumet kommer, från konstgödseln som är den produkt som den industrialiserade matproduktionen baseras på vid sidan av användning av tex glyfosat som finns i Roundup, ett mycket giftigt bekämpningsmedel. Att rucka på detta lönsamma produktionssystem vill man inte.Notera även Claes Johanssons freudianska felsägning.

Han säger till SVT:

”Vi vill inte tillföra mer kadmium till våra konsumenter än nödvändigt…”

Det är tydligen ”nödvändigt” att konsumenterna måste acceptera en viss kadmiumförgiftning. Nödvändigt för vad? Svaret är förmodligen för produktionens och därmed även för affärsverksamhetens skull. Vi vet samtidigt vad som är nödvändigt för hälsan och det är att inte äta kadmium överhuvudtaget.

Riskerna med kadmium är: allvarliga njurproblem, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar samt bröst- och livmodercancer. SvD skriver att Kemikalieinspektionen beräknar att kostnaderna för kadmiumrelaterade skador och sjukdomar 2012 var över fyra miljarder kronor.

Vi konsumenter kan dock inte räkna med någon hjälp från myndigheterna.

SvD skriver:

”Högst halter finns i regel i fullkornspasta, då skalet på vetet innehåller mest kadmium, men enligt Livsmedelsverket överväger det nyttiga med fullkornet riskerna med kadmium.”

Myndigheterna resonerar nämligen i vanlig ordning att om det finns en uppfattad nytta med något är det ok att skadligheten får finnas och industrin får ju inte heller störas.

Problemet för individen är att en myndighet alltid kan hitta eller hitta på en nytta vid varje givet giftlarm. Alltså kan i princip alla hälsolarm alltid avfärdas.

SvD:

”Myndigheten arbetar utifrån att det ska vara så låga halter kadmium som möjligt, även om halterna i pastan inte ger några akuta problem. Gränsvärdet ligger på 0,2 milligram per kilo och en pastaälskare bör ha sitt intag under uppsikt.”

Gränsvärden – ett trolleri med statistik

Gränsvärdestrolleriet handlar om att sätta gränsvärdet så att den större delen av befolkningen inte får akuta problem, men myndigheten tar därmed även ansvar för att en stor del av befolkningen sannolikt får ickeakuta hälsoproblem och framför allt smygande hälsoförsämringar. Dessa vaga hälsoproblem försvinner fiffigt in i dimman av ej spårbara orsaker till hälsoproblemen i befolkningen som helhet. Var det kadmiumet, glyfosatet, vaccinet, rotfyllningen eller kanske aspartamet? Ingen vet. Alla myndigheter kan skylla på problemet med välfärdens pris som vi konsumenter måste betala.

Gränsvärdena är satta av de statliga myndigheterna för att skydda industrin, inte människor eller miljö. Hade de senare parterna satts i första hand hade nolltolerans gällt. Det bästa för människor och miljö är det giftfria ekologiska jordbruket som per definition inte använder kadmiumhaltig konstgödsel.

En anledning till att staten favoriserar industrin – som de samarbetar nära med – beror på att de fyra miljarder kronorna för vård av kadmiumskadade svenskar inte betalas av matindustrin utan att de tas från skattepengarna. Det är alltså vi konsumenter som själva får betala för vården orsakad av industrin.

En stor del av de där fyra miljarder kronorna för vård går för övrigt till läkemedelsindustrin.

Samtliga uttalanden är av PR-typ med avsikten att upprätthålla status quo och vidmakthålla förtroendet för myndigheter och industriLivsmedelsverkets toxikolog Richard Bjerselius säger till SVT:

”Det är betydelsefullt för den enskilde individen, men på befolkningsnivå ser vi inte att det är ett stort problem. Hade det varit det med de här halterna hade vi naturligtvis själva gått ut och informerat konsumenterna om det här och givit råd, men det finns ingen anledning i nuläget”.PR-budskapet är alltså: du kan lita på oss även om vi förgiftar dig. Om du blir sjuk är du bara en person i en kollektiv massa som hade otur eller som var oansvarig och åt för mycket pasta.

Det blir med andra ord upp till konsumenten att försöka hålla kontroll på sitt pastaätande. Det är sedan ditt fel om du blir sjuk. Industrin har inte ansvaret.

Larma på för att kunna larma av – svensken får inte bli orolig

Myndigheterna och industrin arbetar alltid för status quo, att inte behöva agera utan endast stävja ”oro” och detta ”trots” att det var en myndighet som utförde studien. På detta sätt kan tex en myndigheter ta initiativ till att undersöka något för att därpå komma med lösningen som handlar om att det finns inget att oroa sig för och att det är upp till konsumenten.

 

Det handlar om att kontrollera larmen så att befolkningen tänker ”rätt” om dessa. SvD gör här ett gott PR-arbete för stat, myndighet och industri genom att okritiskt framföra det lugnande budskapet.

SvD skriver att de höga halterna i pastan från Sverige beror på mjölet och varifrån mjölet kommer. Pastatillverkare kan själva välja från vilka de ska handla eftersom olika jordbruksgårdar producerar vete med olika halter av kadmium.

Lantmännen har dock inte bestämt sig för att göra det ännu. Claes Johansson säger till SVT:

”Nu ser vi att andra pastasorter kommit längre till lägre nivåer. Då måste vi givetvis se vad vi kan göra bättre och fortsätta och jobba med kadmiumfrågan”.

Ytterligare ett exempel på PR-uttalande för att lugna befolkningen. Att ”fortsätta och jobba med kadmiumfrågan” är detsamma som att säga att de inte kommer att agera utan uttalandets avsikt är endast att minska oron under den korta period som Kungsörnen får mediauppmärksamhet eftersom Kungsörnens informationsavdelning vet att folk snart glömmer bort larmet.


Det är dags att agera. Klaga direkt till ledningen på Lantmännen Cerealia AB som äger varumärket Kungsörnen. Bolaget hade 2013 en omsättning på 1,8 miljarder kronor. Det betyder att de har resurser att verka för nolltolerans för kadmium i pasta och den lösningen stavas: ekologisk odling och ingen konstgödsel.

Klaga direkt till ledningen på Livsmedelsverket. Klaga inte till konsumentupplysningen på Livsmedelsverket. ”Upplysningen” på en myndighet har målet att lugna din oro vid larm.

 

 

 

 

länk

 

 

 

 

Sugen på pasta?

 

ANNONS
Av jennahs - 19 januari 2017 18:44
Det här inlägget är lösenordsskyddat.
Lösenord:  
ANNONS
Av jennahs - 18 november 2016 14:00

Kött..kött! hett ämne. Billigt dansk kött. Ska man äta kött om man nu måste är svenskt kött absolut de man borde köpa, snart kommer vi äta hund från kina utan att förstå lr bry oss.

Ju billigare vi strävar efter ju sämre kvalite och tillslut blir man sjuk utav det ...

Jag upplever endå att vegitariskt är en grej som uppmärksammas allt mer vilket är bra, man måste våga testa och förändra ellerhur ;).


Kött är absolut inget som är bra och INGEN lyxvara som en del verkar tro....oxfilé...fläskfilé  ....... 


Arikeln nedanför hittar ni på svt.se.Användningen av antibiotika inom den danska grisindustrin anses vara en viktig orsak till att uppemot 12.000 danskar beräknas bära på den multiresistenta bakterien MRSA. Danska livsmedelsverket som har till uppgift att skydda befolkningen skulle redan för sex år sedan kunnat ta initiativ för att bromsa utvecklingen men valde istället att värna om grisproducenternas ekonomi. Det avslöjas i en svensk-dansk granskning som visas i Dokument inifrån ikväll.


 


Produktionssystemet för grisar är uppbyggd som en pyramid. I toppen är det ett ganska litet antal avelsgårdar som säljer sina smågrisar till gårdarna längre ned i pyramiden. Om avelsgrisarna är smittade tar sig de multiresistenta bakterierna lätt vidare till resten av grisgårdarna och ända ner till slaktgrisarna som vi äter.


Avelsgrisar testades inte


2008 var det bara ett fåtal människor i Danmark som smittats med MRSA CC398 även kallad gris-MRSA.  Och ingen av grisarna i toppen av avelspyramiden hade MRSA. Men under sex avgörande år, mellan 2008 och 2014, blev grisarna i avelspyramidens topp inte testade för multiresistenta bakterier. Detta samtidigt som fler och fler slaktgrisar upptäcktes vara smittade och antalet smittade människor också ökade markant.


Danska livsmedelsverkets egna rådgivare från Danmarks Tekniska universitet påpekade gång på gång att de danska avelsgårdarna borde testas för MRSA. Men myndigheten valde istället att lyssna på grisindustrin som inte ville att avelsgrisarna skulle testas.


Bönder motsatte sig tester


Kampen om avelstoppen började 2010 då danska livsmedelsministern blev oroad över att 16 procent av de danska slaktgrisarna visade sig bära på den multiresistenta bakterien MRSA CC398. Ministern begärde då en plan från Livsmedelsverket om hur man kunde bekämpa den ökande spridningen.


Myndigheten skickade frågan vidare till sina rådgivare på universitetet och experterna svarar att man som minimum borde undersöka avelsgårdarna i toppen av avelspyramiden. Men de danska böndernas intresseorganisation motsatte sig detta.


I dokument som nu granskats skriver de att de inte vill få avelsgårdarna MRSA-stämplade på grund av de ekonomiska konsekvenser detta skulle kunna innebära. Avelsgrisarna är resultatet av 100 års avelsarbete, en dansk exportsuccé och värda stora summor.


Undantag för avelsgårdar


Livsmedelsverket lyssnade på industrin och undantog just avelsgårdarna vid de undersökningar som gjordes på de danska grisgårdarna.


Samma sak hände 2012 när Folketinget och en ny livsmedelsminister återigen ville ha besked från danska livsmedelsverket om vad man kan göra för att bromsa spridningen av gris-MRSA. Myndigheten bad sina rådgivare om hjälp och de säger igen att man ska undersöka avelstoppen. Men just den uppmaningen valde livsmedelsverkets chefsveterinär att stryka innan rapporten nådde Folketinget.


Sex av tio avelsgrisar smittade


2014 beslutade så slutligen ytterligare en ny livsmedelsminister, utan att rådfråga livsmedelsverket först, att avelstoppen i den danska grisproduktionen ska testas för multiresistenta bakterier.


Undersökningen visar att hela 63 procent av avelsgrisarna nu var smittade. Under de sex år som avelsgrisarna inte undersöktes ökade andelen smittade avelsgrisar från noll procent till 63 procent.


Tusentals danskar smittade


Under 2008 upptäcktes det bara ett fåtal människor i Danmark som smittats med gris-MRSA. Under 2014 registrerades 1.200 nya smittade danskar. Sammanlagt beräknas nu över 12.000 danskar bära på gris-MRSA som gör dem resistenta mot en del antibiotika.

Hos svagare individer kan de mulitiresistenta bakterierna även skapa allvarliga och till och med dödliga infektioner.


MRSA CC398 verkar vara mycket ovanligt inom den svenska grisproduktionen – hittills har bara ett enda fall konstaterats. Däremot har det påträffats flera fall av människor i Sverige som bär på bakterien.

Se även dokumentären "när antibiotikan slutar verka" på svtplay. Klicka HÄR för att komma dit.
Av jennahs - 12 oktober 2016 13:15

Tänkte passa på att tipsa om en blogg - levagiftfritt.se där hittar du mkt enkel läsning och där för du förståelse för allt de här jag är nybörjare på. In och läs!:)

Har själv nyss börjat läsa lite jag följer personens insta konto som jag snappar upp bättre i en bläddra i en blogg.

Irnoiska var när jag såg en blid på just det sköljmedel jag ÄLSKADE (comfort jordgubb) och läser hennes text och börjar nästa grina.. "va? äre sant? sluta? det är det, okej, häller ut i miljön" (grinar lite mer). Typ känsla.


Kortare text.


"Sköljmedel är designat flr att stanna kvar i plaggen och de mjukgörande ämerna förstör plagget elasticiet. Parfymen i sköljmedlet är en blandning av väldigt många och väldigt starka kemikalier som man andas in hela tiden i och med att den syntetiska lukten aldrig släpper från plagget tillsätts vanligtvis ftalater, ett hormonstörande ämne som bör hållas långt borta från barn som ör extra känsliga för horomnstörande ämnen på grund av att de ständigt utvecklas. Visste ni att sköljmedel är en av det starkaste hushållskemikalierna vi har i hemmen? i miljöbalken står de bland annat  att miljöfarliga ömnen sim hölls ut i naturen ska betalas av den som orsakat skadan tills det att skadan är avhjälpt. "
Ftalater är en grupp ämnen som kan användas för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. De kan finnas i många olika sorters mjuka plast- och gummiprodukter, till exempel gymbollar, träningsmattor, badkarsmattor, trädgårdsslangar, konstläder, plastgolv, elsladdar och plasttryck på kläder. Det kan också finnas ftalater i färg och lim.

Ämnena kan läcka ut ur materialen och tas upp av kroppen. Några ftalater kan vi få i oss genom direktkontakt och en del indirekt exempelvis genom maten. Ftalater har påträffats i analyser av blod, bröstmjölk och urin.

Alla ftalater är inte skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och är dessutom misstänkt hormonstörande.

Europeisk industri har till stor del ersatt de skadliga ftalaterna som är begränsade eller förbjudna, med andra mjukgörande ämnen. Det innebär att äldre mjuka plastprodukter samt sådana som är tillverkade utanför EU kan innehålla ftalater som idag är reglerade inom EU.

Några ftalater misstänks vara så skadliga att de är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar och en del är förbjudna i sådana leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen.

Exempel på reglerade ftalater är DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP och DNOP.

Fråga i butiken om varan innehåller ftalater, så att du kan göra ett medvetet val.

Presentation

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ jennahs med Blogkeen
Följ jennahs med Bloglovin'

Gäsbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se